Klinikken

Tannlegene Sydow og Mo er en Odontologisk henvisningspraksis

Tannlegene Sydow og Mo as er en velrenommert henvisningspraksis med mer enn 200 faste henvisere, sentralt plassert i Drammen sentrum. Vi er lokalisert i et av Drammen signal bygg – Torgeir Vraa`s plass 4 hvor tannlege Arild Mo etablerte seg sammen med sin far – tannlege Ottar Mo i 1986.

Klinikken har over tid endret seg fra en allmennpraksis til en henvisningspraksis og er i dag bestående av 7 tannlegespesialister, 1 tannlege med spesialkompetanse og 1 tannpleier.

Vi tilbyr tverrfaglig utredning og behandling hos kompetente behandlere i et svært hyggelig miljø!